4Sign Skövde

Kontaktperson

Tony Bengtsson
Kundkontakt, projektledning
0500-48 67 55
0705-81 64 55
E-post

Kontaktuppgifter

4Sign Skövde
Rattvägen 6
541 34 Skövde

Telefon: 0500-48 67 55
Fax: 0500-48 71 50
E-post: skovde@4sign.se
Webbplats: www.skovde.4Sign.se

Instagram
Google+YouTube

4Sign Skövde tillverkar och levererar skyltar, bildekor, mässmaterial och andra profilerande produkter sedan 1959. Under tiden har vi utvecklat en unik mix av personal med kunnighet, erfarenhet och nytänkande samt en modern och effektiv maskinpark. Vi jobbar med lyhördhet, kreativitet och säkra leveranser för att bygga långsiktiga och trygga affärsrelationer.

4Sign Skövde startade som Idé-reklam och arbetade i början som dekoratörer. Nuvarande ägarna, syskonen Susanne Pettersson och Tony Bengtsson, har dekoratörsyrket i grunden och har sedan utvecklat produktionen till ett mer digitalt och effektivt arbetsflöde. Det traditionella hantverket kombineras med ny teknik och nytt kunnande.

Våra lokaler är väl anpassade med monteringshall för fordonsdekor, lokalen inrymmer även digitala printers, skärare av olika slag, fräsbord och även screentryckeri.

Idag är 4Sign Skövde ledande inom branschen lokalt i vad som var Skaraborgs län. I och med tillhörigheten till 4Signkedjan har driftsfördelarna stärkts på många sätt. Vid behov av speciell kompetens hittas den exempelvis bland någon av kedjans 150 anställda.

I vårt showroom visar vi prov och exempel på våra produkter, du är alltid välkommen på ett besök eller slå oss en signal för kontakt.

 

AAA

Skicka filer här!

Tony Bengtsson
Kundkontakt, projektledning
0500-48 67 55
0705-81 64 55
E-post

Susanne Pettersson
Kundkontakt, administration
Tel. 0500-48 67 55
0733-50 85 61
E-post

Philip Hovlin
Produktion dekor, fordonsdekor och solfilm
0500-48 67 55
E-post

Nils Cordes
Produktion, screentryck, fräs och gravyr
0500-48 67 55
E-post

Emin Ramadani
Produktion fordonsdekor och solfilm
0500-48 67 55
E-post

Daniel Björklund
Produktion dekor, fräs och gravyr
0500-48 67 55
E-post