Skyltar

Nissan – skiljeväggar till bilhall

 

Detta prestigefyllda uppdrag utfördes av 4Sign Sölvesborg på uppdrag av Nissan Nordic. Biltillverkaren Nissan behövde ett antal specialanpassade produkter för att tydligare särskilja sitt premiumsegment i de fristående bilhandlarnas butiker. Arbetet resulterade i produkter som sedan använts i utställningshallar över hela Norden.

Uppdraget var speciellt på många sätt. Uppdragsgivaren Nissan ville särskilja sitt sortiment från de begagnade bilar som återfinns hos landets bilhandlare. Slutkunden för produkterna var dock de nordiska bilhandlarna, inte Nissan. Eftersom produkten snarare fyllde ett värde för Nissan än för bilhandlarna så ställdes det höga krav på oss. Produkterna behövde vara kostnadseffektiva, lätta att frakta samt enkla att montera. De skulle uppfylla Nissans krav utan att inskränka för mycket på bilhandlarnas utrymme.

Efter många år av nära samarbete växte det fram en ny produktgrupp, speciellt framtagen för Nissan. Produkterna Nissan Sales Booth och Nissan Separation Wall kom till genom många diskussioner där vi tillsammans med Nissans ledning arbetade för att uppnå de önskade målen för kreativitet, hantverk och kvalitet.

Idag levererar vi stolt Nissan Sales Booth och Nissan Separation Wall till bilhallar över hela Norden.

Producerat av

4Sign Sölvesborg

Kontakta oss