Hållbarhet

 

 

 

 

4Signs miljöarbete

På 4Sign bedriver vi ett övergripande miljöarbete som dels sker internt bland 4Signs egna personal, dels i samverkan med kunder, leverantörer och andra intressenter. Inom ramen för vårt miljöarbete har vi tufft ställda krav internt på olika områden inom verksamheten – från inköp och leverantörer till produktion och återvinning.

Vårt miljöarbete är ett fortlöpande arbete som uppdateras och förbättras i takt med utveckling och nya möjligheter. De mål som finns uppsatta uppdateras också i samband med uppdateringar som görs i det löpande arbetet.

4Sign re:purpouse

Vi har även tagit fram ett initiativ för insamling, återvinning och återbruk av arbets- och profilkläder som vi kallar för 4Sign re:purpose. Genom det initiativet välkomnar vi våra kunder att lämna in slitna, utdaterade eller oanvända profil- och arbetskläder till oss. Det vi gör då är att avidentifiera dem från företagsnamn och varumärken, och gör sedan så att vi antingen återanvänder plaggen, återvinner textilierna för att skapa nya textilier eller låter de få nytt liv för andra användningsområden.

Du som kund till 4Sign är välkommen in till oss för att lämna in dina gamla profil- och arbetskläder för återbruk och återvinning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Din närmsta aktör


Alla våra aktörer »