Om oss

4Sign - Om oss

4Sign är Sveriges enda rikstäckande fackkedja inom profilering som kan erbjuda ett komplett produktsortiment. Profilering för oss innebär produkter inom områden såsom Skyltar, Fordonsdekor, Profil och Mässa. 4Sign kan leverera det mesta inom profilering från smått till stort. Vi har också stor erfarenhet av mässproduktion där vi är duktiga på hela processen från projektering till genomförande.

Stora ord, men vi känner oss trygga med att vi är en komplett leverantör av profilering till företag. Vi sätter kundnyttan framför produktfokus. Och vi skall bli ännu bättre!

2004 startade utvecklingen av 4Sign-kedjan. Att skapa ett fungerande stabilt samarbete i en kedja är ett tidskrävande arbete och sedan starten har 4Sign-kedjan vuxit till en mycket stark aktör på skyltmarknaden. Kedjan har efter över tio verksamhetsår starka medlemsföretag som alla driver sina lokala företag med 4Sign prägel. Omsättningen ökar stadigt och genom omfattande annonskampanjer och hårt arbete av kedjans alla medlemmar har vårt varumärke nått en stark position. 4Sign är att räkna med nu och på lång sikt.

4Signkedjan har historiskt främst haft fokus på inköpssamarbete och på senare år har detta kompletterats med massiv gemensam marknadsföring och ett ständigt utvecklande samarbete mellan kedjans medlemmar både vad gäller försäljningsaktiviteter såväl som produktion och erfarenhetsutbyte.

Kedjan omsätter tillsammans 230MSEK och har en personalstyrka på över 200 personer. Vi har goda finanser och hög kreditrating. Framåt kommer vi att arbeta hårt med nyetablering för att bli ännu starkare som enda rikstäckande profilkedja med komplett sortiment, från idé till genomförande.

Kontakt

Jonas Albinsson Kedjeledare 0708-846657 jonas.albinsson@4sign.se

Din närmsta aktör


Alla våra aktörer »