Centralt kontor

Kontaktperson

Jonas Albinsson
Kedjeledare/VD
0708-84 66 57
E-post

Kontaktuppgifter

4Sign Norden AB
Box 21
374 21 Karlshamn

Telefon: 0708-846657
E-post: info@4Sign.se
Webbplats: www.4Sign.se

4Sign FTP


4Sign finns etablerat på många orter och omsätter drygt 200 miljoner. Ytterligare etablering pågår med mål om 40 medlemsföretag i Norden. 4Sign kedjan har sedan starten en dedikerad kedjeledare som kontinuerligt jobbar med att konsolidera kedjans kompetens, utveckling av kedjan, nyetablering, leverantörsavtal, projektledning av större projekt, gemensam marknadsföring och strategier.

Centralt kontor

Mässdags? Börja hos oss!

9 oktober 2017

Centralt kontor

Tid för ljusskyltar!

14 augusti 2017

Centralt kontor

Tid för banderoller och vepor

31 maj 2017

Centralt kontor

Kallelse till bolagsstämma 2017

24 maj 2017

Jonas Albinsson
Kedjeledare/VD
0708-84 66 57
E-post

Robert Pettersson-Hillman
Styrelseordförande
070-6985029
E-post