Centralt kontor

Kontaktperson

Jonas Albinsson
Kedjeledare/VD
0708-846657
E-post

Kontaktuppgifter

4Sign Norden AB
Box 21
374 21 Karlshamn

Telefon: 0708-846657
E-post: info@4Sign.se
Webbplats: www.4Sign.se

4Sign FTP


4Sign finns etablerat på många orter och omsätter drygt 200 miljoner. Ytterligare etablering pågår med mål om 40 medlemsföretag i Norden. 4Sign kedjan har sedan starten en dedikerad kedjeledare som kontinuerligt jobbar med att konsolidera kedjans kompetens, utveckling av kedjan, nyetablering, leverantörsavtal, projektledning av större projekt, gemensam marknadsföring och strategier.

 

 

 

Centralt kontor

Bli en av oss

12 februari 2019

Centralt kontor

Kallelse till extra bolagsstämma i 4Sign Norden AB

7 september 2018

Centralt kontor

Kallelse till bolagsstämma 4Sign Norden AB

16 maj 2018

Centralt kontor

Bildekor som ger avtryck!

5 april 2018

Jonas Albinsson
Kedjeledare/VD
0708-846657
E-post

Robert Pettersson-Hillman
Styrelseordförande
070-6985029
E-post

Fredrich Snygg
Key Account Manager
0708-846658
E-post