Fordonsdekor

Bildekor till försvaret

Försvarsmakten hade ett behov av att ge sina bilar en tydlig profil som skulle få dem att sticka ut ur mängden. Omfattningen var ett par bilar och de kontaktade 4Sign Luleå som fick uppdraget.

Försvarsmakten är mycket noggrann med att vårda sin grafiska profil. Vi arbetade därför mycket nära en av försvarets grafiker som kontrollerade att alla toner och detaljer blev som de önskade.

Vi använde oss av en tålig wrapping-vinyl som täckte halva bilen. Kunden hade höga krav på kvalitet och vi valde därför att använda oss av ett dyrare material som håller för mycket yttre påverkan. Vi fick förklara för kunden att det skulle vara omöjligt att skapa en exakt kopia av deras skiss, materialet drar nämligen när det ska appliceras över böjda ytor och det är svårt att beräkna detta i en skiss.

Vi förde en nära dialog med kunden och levererade ett slutresultat som var nära den ursprungliga skissen och som gjorde kunden nöjd.

Producerat av

4Sign Luleå

Kontakta oss