Skyltar

Flügger färg

Bakgrunden till detta projekt var att den danska färgförsäljaren Flügger färg behövde hjälp med profilera sina butiker runt om i landet.

De gav förtroendet till 4Sign Umeå som sedan dess är en stolt samarbetspartner. När Flügger ska öppna en ny butik eller flytta en befintlig så kontaktar de oss. Vi hjälper sedan till med att anpassa butikens profilering efter den specifika miljöns unika förutsättningar. Det rör sig om ett löpande uppdrag där vi även hjälper till med underhåll, exempelvis ifall en butiksskylt går sönder.

Uppdraget är inte unikt i sig, men det är alltid en bekräftelse att uppfylla de högt ställda kraven från en stor uppdragsgivare som Flügger färg.

Producerat av

4Sign Umeå

Kontakta oss