Skyltar

Infotavla Landstinget

Landstinget i Kalmar Län skulle bygga om entrén till Lasarettet i Kalmar, de behövde därför ta hjälp av någon som kunde utforma och tillverka en informationstavla som klarade dagens krav för skyltar i offentlig miljö.

Landstinget valde att anlita 4Sign Kalmar som de kände ett stort förtroende för. Resultatet blev en nästan sex meter lång informationstavla.

Informationstavlans övre del består av utbytbara textlameller med folietext på. Denna övre del är till för seende och har en tydlig karta i mitten av tavlan. Den undre delen av tavlan är till för de som har nedsatt syn. Vi har gjort tavlan vinklad för att man lättare ska kunna läsa infotavlans taktila text (punktskrift). Den undre delen av denna infotavla är anpassad för att man ska kunna köra in under den med en rullstol och med enkelhet kunna känna/”läsa” de taktila texterna.

På den första arkitektritningen fanns det bara utrymme för en tre meter lång skylt, Lasarettet i Kalmar har dock många verksamheter och det behövdes en nästan sex meter lång skylt för att fylla deras behov. Som tur var fanns vi med redan tidigt i planeringsfasen, vilket gjorde att problemet kunde rättas till i ett tidigt skede.

Ritningarna anpassades så att Landstingets informationstavla fick plats, byggnationen genomfördes och blev tack vare detta rätt på första försöket.

Producerat av

4Sign Kalmar

Kontakta oss