Mässa

KMT Precision Grinding

KMT Precision Grinding närvarar med jämna mellanrum på olika mässor runt om i världen. De hade ett behov av en mässmonter och valde att kontakta 4Sign.

4Sign Skövde fick förtroendet att designa, producera och montera denna mässmonter som KMT Precision Grinding bland annat använde vid en mässa i Hannover. Mässmontern hade en monterytan är 200 m2 och byggdes till största del av komponenter från Octanormsystemet.

Producerat av

4Sign Skövde

Kontakta oss