Skyltar

Komethallen

Projekt Komethallen

Komethallen var, när den byggdes 1974, Norra Europas största boll- och idrottshall. Den drivs idag fortfarande av samma familj. Men det var dags att stärka synligheten, det byggts flera byggnader som döljer den.

Vi renodlade loggan och flyttade upp den högre på fasaden. För att ytterligare stärka profilen så fick fasaden en ny bård av aluminium i starka färger.

Nu syns komethallen från den väg där alla åker.

Det här är den del av fasaden man ser när man kommer in på parkeringen. För att göra sina erbjudanden mer tillgängliga och ”dra in” kunderna så ville ägarna använda fasaden för maximal kommunikation. De jobbar mycket med kampanjer och därför valdes banderoller som en kostnadseffektiv och flexibel lösning där de stegvis kan bygga vidare på sin profil och sitt erbjudande.

Det som började med en förfrågan om en ny skylt har nu blivit ett nära samarbete där vi fortsätter att jobba med profilen i annonser, affischering, profilprodukter osv.

Producerat av

4Sign Stockholm

Kontakta oss