Skyltar

4Sign profilerar om Mer

1 juni 2021 bytte Bee Charging Solutions namn till Mer och tar plats i den europeiska laddkoncernen med samma namn. För kunderna innebär detta omedelbar tillgång till ett rikstäckande laddnätverk i både Sverige och Norge. Men detta är bara början.

4Sign har fått förtroendet att profilera om hela Mer Sveriges nationella nätverk av laddstationer för elbilar. Den första omprofilerade laddstationen invigdes i Helsingborg den 1 juni, med tal följt av hejarop från kollegor som glatt räknade ner till avtäckningen. Under hösten påbörjades omprofileringen till Mer för resten av laddstationerna i det publika laddnätverket i Sverige med hjälp av 4Signs omfattande produktions- och montagenätverk.

Totalt ca 2 000 laddare, från Ystad i söder till Kiruna i norr, skall förses med ny design under en kort tid. ”Det är en utmaning både logistiskt och produktionsmässigt, då omprofileringen skall göras under kort tid och mitt i högsäsong” säger Henrik Falkman, ansvarig för omprofileringen av Mer inom 4Signkedjan. ”Tack vare vårt unika nätverk av 4Signare runt om i Norden så har vi förutsättningar att genomföra en omprofilering som denna och samtidigt uppfylla kundens krav på snabbhet, kvalitet och leverans i tid”

”Vi har valt att samarbeta med 4Sign för att de hjälper oss hela vägen med både projektledning och produktion av dekor men också montage inom samma organisation. Det underlättar utrullningen av vår nya profil i hela landet. Vi har dessutom alltid en dedikerad projektledare inom 4Sign som vi för en kontinuerlig dialog med för att driva projektet framåt” säger Nina Petersson, Marketing Manager på Mer Sverige.

Producerat av

4Sign Helsingborg

Kontakta oss