Skyltar

Räddningstjänsten

Vid omorganisationen och namnbytet av Räddningstjänsten i Nordvästra Skåne fick vi uppdraget för omprofilering för skyltar och fordon. Vi ersatte på 4Sign Helsingborg samtliga logotyper på fastigheter och fordon i Nordvästra Skåne. I samråd med kund togs skyltlösningar fram för samtliga stationer inom organisationen. Design, tillverkning, projektledning samt montering genomfördes. Fordonsdekor byttes på alla personbilar i vår egen bilhall.

Producerat av

4Sign Helsingborg

Kontakta oss