Fordonsdekor

RoadCargo.se dekor som syns!

Det då nya lastbilsåkeriet Road Cargo tog över en stor befintlig lastbilsflotta. De ville sätta sin egen prägel på lastbilsflottan och anlitade 4Sign Gävle för hjälp med profilering.

Det nya företaget behövde en helt ny profil och anlitade oss för det omfattande arbetet. Vi började med att arbeta fram en logotyp som skulle möta deras önskemål om en synbar och effektiv profil. Vi tog sedan fram ett enhetligt utbud av profilprodukter som bland annat omfattade fordon, kläder, skyltar och trycksaker.

Idag har Road Cargo 12 kontor, utspridda över hela Sverige. De anlitar oss för att tillverka och montera dekor för såväl nya som befintliga fordon. Monteringen utförs sedan av den 4Sign-aktör som kan erbjuda den närmsta och bästa lösningen för det aktuella monteringsjobbet.

Dekoren du ser på bilderna till höger är konturskuren med Road Cargo’s logotyp i två färger och är monterad runt lastbilarnas hytter och skåp. Vi har tillsammans med Road Cargo tagit fram en manual som hänvisar till vad den exakta logotypstorleken ska vara för alla möjliga hyttmodeller och skåpstorlekar. Syftet med detta är att samtliga fordon ska likna varandra i högsta möjliga utsträckning, vilket i sin tur ska leda till högre igenkänningsfaktor.

Producerat av

4Sign Gävle

Kontakta oss