Skyltar

Sandhamn Seglarhotell

Detta var ett samarbetsprojekt mellan två av våra kontor. Skyltarna tillverkades av 4Sign i Gammelstad och monterades sedan av 4Sign Stockholm.

4Sign Stockholm monterade ett helt nytt skyltprogram åt prestigefyllda Sandhamn seglarhotell, längst ut i Stockholms skärgård. Det anrika hotellets nya ägare genomförde en genomgående upprustning och passade i samband med detta på att göra en omprofilering. Vi förde en nära dialog med kunden och diskuterade såväl material som montering. Vi kom gemensamt fram till lösning som rymdes inom den satta budgeten och som gav skyltningen det önskade utseendet.

Vi tillverkade skyltarna genom att skära till bitar av aluminium som sedan vitlackerades. De lackerade skyltarna monterades sedan på en ställning av akryl. Skärgården är en unik miljö, vilket gjorde projektet till en speciell utmaning. Skärgårdsmiljön innebär speciella förutsättningar för såväl montering som frakt av verktyg och material. Projektet går nu in i fas två under våren/sommaren 2016, med ännu fler skyltar, nu även för hamnområdet.

Producerat av

4Sign Stockholm

Kontakta oss