Profil, Skyltar

Skyltning för Apoteket

Bakgrunden till detta projekt var avregleringen av den svenska marknaden för Apotek. Apoteket behövde göra en omfattande omprofilering och anlitade 4Sign i Umeå för uppdraget.

I ett normalfall får vi ett uppdrag från en butikskedja, vi profilerar sedan nya butiker i takt med att de kommer till eller att verksamheter flyttas. Det speciella med detta uppdrag var att drygt 300 butiker skulle omprofileras redan i första läget.

Kunden hade en färdig ny profil, men behövde få den anpassad till de unika miljöer där den skulle monteras. Vi ansvarade för de logistiska lösningarna, men höll även i vissa delar av produktion och montering.

Producerat av

4Sign Umeå

Kontakta oss