Skyltar

Skyltning till Maxi Restaurang

Bakgrunden till detta projekt var att ICA Maxi i Skellefteå hade utökat sin verksamhet genom att bygga till en restaurang med fulla serveringsrättigheter. De behövde därför en skylt som kommunicerade detta till handelsområdets besökare.

Ica Maxi tog kontakt med 4Sign Skellefteå och bad oss att ta fram ett förslag på hur en sådan skylt skulle kunna se ut. Vår ambition var att ta fram en skylt som var iögonfallande och behaglig. Den skulle ha hög synbarhet, men samtidigt vara behaglig och harmonisera med den större ICA Maxi-skylten.

Skylten till restaurangen är en klassisk neonskylt med synliga neonrör (av typen profil två), vilket är en teknisk lösning som ger skylten tydliga kanter. Vi fick förfrågan från kunden, men stod sedan själva för hela produktionskedjan. Vi tog fram förslag, skapade underlag för ansökan om byggnadslov, skötte tillverkning, samt monterade skylten.

Producerat av

4Sign Skellefteå

Kontakta oss