Skyltar

Skyltning Västerviks kommun

Västerviks Kommun skulle bygga ungdoms- och kulturhuset Mejeriet i Västervik. I samband med detta behövde de hjälp att göra skyltar som klarade av de krav som ställdes från Boverket. De kontaktade 4Sign Kalmar som tog sig an projektet.

Vi åkte ut på plats och tog med oss vår expert på skyltning i offentlig miljö. Vi tittade på lokalerna och gick igenom riktningarna tillsammans med kundens projektledare. Arbetet ledde fram till att vi kunde presentera ett förslag som innefattade såväl invändig som utvändig skyltning

Den invändiga skyltningen bestod av taktila skyltar med punktskrift. Vi använde oss av skyltsystemet Spandex Slatz som vi sedan lackerade svart. Syftet med denna åtgärd var att uppnå de krav ställts på att skylten skulle kontrastera mot den bakomliggande väggen. Textlamellerna och symbolskyltarna är tillverkade i en matt svart plast, vilket leder till att man undviker onödiga reflektioner från belysningen. Alla texter är taktila och har utformats enligt de rekommendationer (rekommendationerna kommer från Handisam) som finns för skyltning i offentlig miljö.

I uppdraget ingick också att ta fram symboler och logotyper för den nya verksamheten. Kunden ville att de skulle vara enkla och på ett direkt sätt representera verksamheten. Vi bemötte detta önskemål genom att tillverka utomhusskyltar med brännlackerade profilbokstäver i aluminium. Skyltarna var belysta för att synas i mörker och gavs en skyddande frontplast i plexiglas.

Vi monterade och kopplade in skyltarna på plats i Västervik. Allt arbete var klart i god tid innan invigningen, som för övrigt gjordes av den dåvarande ministern Nyamko Sabuni.

Producerat av

4Sign Kalmar

Kontakta oss