Skyltar

Stor skylt till Lantmännen

Lantmännen i Kalmar ville synliggöra sig själva och sina hyresgäster. De ville göra detta genom att placera en stor skylt vid den närliggande vägen, vilket skulle synliggöra de olika företagen för förbipasserande trafikanter.

För detta uppdrag anlitades 4Sign Kalmar som tog fram förslag och gjorde skisser till Lantmännens bygglovsansökning. Vi producerade sedan den färdiga skylten.

Ställningen till denna stora skylt tillverkades i lackade järnprofiler. Skylttavlans totala storlek över mark är 6×2,6 meter. De vita skyltarna på tavlan är tillverkade i kantbockad och lackad aluminium. Vi tillverkade företagens logotyper i vinylfolie.

Det ursprungliga arbetet inleddes redan 1996, men under årens lopp har vi kompletterat Lantmännens stora skylt med flera företagsskyltar. Vi har också gett den belysning så att den enklare kan läsas under nattetid.

Producerat av

4Sign Kalmar

Kontakta oss