Historier

4Sign

Centralt kontor

Historien om 4Sign

Författad den av 4Sign Norden

Historisk småskalighet

Merparten av alla skyltföretag härstammar från yrkesgruppen dekoratörer. Dekoratörer är den yrkesgrupp som före den tekniska utvecklingen hantverksmässigt dekorerade exempelvis skyltfönster för att attrahera den lokala marknaden. Dekoration skapad med stor kreativitet, kunskap och kvalité samt 100 procent hantverk i avsaknad av den teknik som är så självklar idag.

Under 80- och 90-talet startade en omfattande utveckling av teknisk apparatur som möjliggjorde en kombination av traditionellt hantverk och ny teknik. Den första revolutionerande produktionsmaskinen kom under 80-talet i form av vinylskäraren.

I princip var det någon som kom på att man kunde sätta knivar i den typ av ritningsplotter som arkitekter använder och på så sätt automatisera utskärning av vinyl (den färgade folie med klister på baksidan som skyltmakare använder för att skära ut texter mm som sedan appliceras på olika bärare). En process som tidigare varit helt manuell genom en dekoratörs stadiga hand och en vass kniv. Vinylskäraren har i snabb takt följts av olika typer av maskiner som effektiviserar produktion, maskinkapacitet är inte längre någon begränsning.

Historien gör att skyltbranschen till största del består av små fåmansbolag med omfattande yrkesstolthet, kreativitet och kunnande men vissa svårigheter att möta marknadens behov. Även om många av skyltbranschens företag har följt utvecklingen och uppgraderat sin produktion med den teknik man finner lämplig för sin verksamhet, drivs merparten av skyltbranschens företag med mycket lokal prägel och samma småskalighet som tidigare.

Framtidsinriktade företag måste möta marknadens behov

Marknadens krav på konkurrenskraft och tillgänglighet gör att framtidsinriktade skyltföretagare måste hitta ett sätt att möta behovet, vårt sätt blev 4Sign.

4Sign-kedjan består av ett antal skylttillverkande företag geografisk spridda över Sverige och delar av Norge. Tillverkande skyltföretag med den historiska kreativitet, kunskap och kvalité som beskrivs ovan kombinerad med en storskalighet som är ovanlig i skyltbranschen.

2004 påbörjades utvecklingen av 4Sign-kedjan. Drivande parter kontaktade utvalda företag lämpliga för samarbetet. Kraven för ett 4Sign-företag var och är egen produktion, minimum fyra miljoner i omsättning samt ett positivt resultat och en tydlig organisation. Att skapa ett fungerande stabilt samarbete i en kedja är ett tidskrävande arbete och sedan 2004 har 4Sign-kedjan vuxit till en mycket stark aktör på skyltmarknaden.

4Sign är det bästa av två världar

Ditt närmsta 4Sign-företag är ett i branschen väletablerat företag med lokal kapacitet, lokalt kunnande och lokal närvaro. Varje lokalt 4Sign-företag stärks även av kedjetillhörigheten genom de stordriftseffekter som en kedjetillhörighet för med sig.

4Sign är sammanfattat hantverkarens kreativitet, kunskap och kvalité kombinerat med de effekter storskalighet genom kedjesamverkan medför. I en kedjeverksamhet är det lätt att kunskap, kreativitet och kvalité försvinner i storskalighetsivern. I 4Sign är kombinationen den viktigaste ingrediensen.

4Sign vill ge dig som kund tillgång till lokala hantverkare med den kreativitet, kunskap och kvalité som ordet hantverk associerar till kombinerat med den storskalighet som krävs för att vara en konkurrenskraftig leverantör.

Centralt kontor

4Sign Norden AB
Box 21
374 21 Karlshamn

Se mer
Fyll i dina uppgifter för att få 4Signs nyhetsbrev