Historier

4Sign Gävle

Super reflekterande polisfordon!

Författad den av Robert Pettersson

År 2009 fick 4Sign i Gävle uppdraget att vara med och utveckla en ny design och användande av synbart material på framtidens polisfordon. Polisen hade under några år testat olika synbara dekorer på sin aktiva utryckningsfordon för att hitta en publikt och märkbar dekor som skulle fungera synbart ute i trafiken.

Vid den tiden hade 4Sign Gävle tillsammans med Anders Wiman börjat att experimentera med 3M:s Diamond Grade, ett högreflekterande materila som då bara användes till vägskyltar. Då Anders tillverkade Volvo ambulanser och skulle etablera sig på den engelska marknaden så behövdes det att få till dekorer i detta material. i England så hade man kommit lite längre med synbarhet på utryckningsfordon och beslutat att alla fordon som ingår i dessa områden ska använda högreflekterande material och även utformas i så kallade buttenburgmönstret.

Battenburgmönster är ett mönster som tagits fram för att maximera synlighet. Det används främst på blåljusfordon, men även i andra applikationer såsom uniformer.

Efter ett antal månaders bearbetning av materialet som efter skärning måste förslutas med ultraljud för att få sin långa hållbarhet efter montage på fordon så hade vi hittat sättet att effektivt tillverka och montera dessa synbara dekorer.

Tillsammans med Anders Wiman började vi att ta fram en passande färgkombination och mönster fördelning på ett antal test fordon till rikspolisstyrelsen som sedan skulle gå i aktiv tjänst för utlåtande. Det gjordes ca 10 fordon och ett få tal motorcyklar som sedan utvärderades och sammanställdes för ett beslut om denna nya profil skulle användas i framtiden.

Resultatet slog väl ut och man antog att det här är hur polisens fordon ska se ut i framtiden, modern design, utstuderad bra synbart mönster och otroligt synbart i mörker.

Både detta buttenburgemönster och olika färgkombinationer har sedan antagits som praxis för alla utryckningsfordon så som ambulans, polis, brandkår och räddningstjäns i Sverige och Europa. Idag använder alla arbetsfordon som vistas på och runt om våra allmänna vägar detta mönster och då med blå/orange färgkombination.

4Sign har med detta en god erfarenhet med att designa, tillverka och montera väl synbara fordonsdekorer.

4Sign Gävle

4Sign Gävle
Upplandsgatan 28
802 83 Gävle

Se mer
Fyll i dina uppgifter för att få 4Signs nyhetsbrev